• traktorki chińskie

MITSUBISHI

Mitsubishi MT146
Cena brutto 15.500 zł
Cena netto 12.602 zł
Cena brutto 0 zł
Cena netto 0 zł
mitsubishi mt165
Cena brutto 15.900 zł
Cena netto 12.927 zł
Cena brutto 19.400 zł
Cena netto 15.772 zł
Mitsubishi MT246
Cena brutto 21.500 zł
Cena netto 17.480 zł
Cena brutto 23.500 zł
Cena netto 19.106 zł