• traktorki chińskie

MITSUBISHI

Mitsubishi MT146
Cena brutto 15.500 zł
Cena netto 12.602 zł
Cena brutto 12.200 zł
Cena netto 9.919 zł
Cena brutto 14.900 zł
Cena netto 12.114 zł
mitsubishi mt165
Cena brutto 15.900 zł
Cena netto 12.927 zł
Cena brutto 0 zł
Cena netto 0 zł
Cena brutto 17.800 zł
Cena netto 14.472 zł
Cena brutto 19.400 zł
Cena netto 15.772 zł
Mitsubishi MT246
Cena brutto 21.500 zł
Cena netto 17.480 zł